ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - TOTEUTUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

TEKSTIT
KUVAT
AUDIO- JA VIDEOMATERIAALI
TUNNUKSET
KOOSTAMINEN
VIIMEISTELY
Etusivulle


KOOSTAMINEN

Verkkokurssin koostaminen tarkoittaa rakennekaavion muuttamista www-muotoon ja tehtyjen sisältöelementtien yhdistämistä suunnitellulla tavalla. Koostaminen tehdään oppimisalustan työkaluilla, html-editorilla tai käsin html-kieltä kirjoittaen. Koostaminen voi tapahtua esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  1. Luo verkkokurssin kansiorakenne oppimisalustan, html-editorin tai Muistion avulla. Ohjeet löydät kunkin ohjelman oppaista.
  2. Sijoita rakennekaavion mukaiset toiminnallisuudet ja (tyhjät) tiedostot paikoilleen. Otsikoi tiedostot ja toiminnallisuudet, jotta voit testata rakenteen toimivuutta. Huolehdi samalla, että tarvittavat luku- ja kirjoitusoikeudet toteutuvat.
  3. Testaa "tyhjän verkkokurssin" rakenteen toimivuus (onnistuuko navigointi, onko se loogista).
  4. Siirrä kirjoitetut tekstit tiedostoihin ja tee tekstien sisään tarvittavat muutokset (tummennukset, linkit, listat jne.).
  5. Laita kuvat, kuvatekstit ja mahdolliset kuvien vaihtoehdot paikoilleen.
  6. Linkitä audio- ja videomateriaalit paikoilleen.
  7. Tyylittele tarvittaessa (tekstin koko ja tyyppi, taustavärit, marginaalit, sommittelu jne.).
  8. Luo ryhmät tarvittaessa.
  9. Viimeistele.

vinkki

Mika Vesterholmin HTML Opas.

Chydenius-Instituutin henkilökunnalle on tehty Optima -oppimisalustan manuaalinen opas, jonka voi tulostaa intranetistä. Lisäksi Chydenius-Instituutin kirjastosta on ostettavissa Vinkkejä Optiman käyttöön -oppaita (opiskelijan näkökulma). Suunnitteilla on myös Optiman käyttöopas supervisoreille (Lisätietoja CHYSI-hankkeen henkilökunnalta).

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti