ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - TOTEUTUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

TEKSTIT
KUVAT
AUDIO- JA VIDEOMATERIAALI
TUNNUKSET
KOOSTAMINEN
VIIMEISTELY
Etusivulle


AUDIO- JA VIDEOMATERIAALI

Verkkokurssilla yhtenä elävöittämiskeinona voidaan käyttää audiovisuaalista materiaalia. Se lisää havainnollisuutta, ja mahdollistaa opiskelijoiden erilaisten oppimistyylien tukemisen.

Ääni- ja videotiedostojen tuottaminen vie yleensä hyvin paljon resursseja. Tarvittava laitteisto on melko kallista ja sen käyttö vaatii erikoisosaamista.
AUDIO
VIDEO

Ääni- ja videotiedostot kannattaa aina linkittää, ei upottaa, verkkokurssiin. Tämä johtuu siitä, että upotetut tiedostot hidastavat sivun latautumista ja käynnistyvät automaattisesti. Käytetystä tiedostomuodosta, käyttöjärjestelmästä ja selaimesta riippuen saatat tarvita erillisen katseluohjelman ääni- ja videotiedostojen toistamiseen. Hyvä toisto-ohjelma on esimerkiksi RealPlayer, jonka ilmaisversion voi ladata netistä (www.real.com).

Streaming

Ääni- ja videotiedostojen suuren koon aiheuttamaa ongelmaa ratkaisemaan on kehitetty ns. streaming-tekniikka. Streaming-tekniikalla toteutettua tiedostoa aletaan toistamaan jo ennen kuin se on kokonaan latautunut. Loppuosa videosta ladataan katselun aikana.

Streaming mahdollistaa myös tiedostokoon optimoinnin erilaisille yhteysnopeuksille. Optimoitaessa tiedostokokoa pienennetään laadun kustannuksella. Näin voidaan ottaa opiskelijoiden tekniset edellytykset paremmin huomioon.

Streaming-tekniikan käyttö vaatii käytännössä erillisen streaming-palvelimen, johon editointiohjelmalla streaming-muotoon tallennettu tiedosto siirretään. Verkkokurssiin tiedosto voidaan tämän jälkeen tuoda normaalisti linkin avulla.

Audiovisuaalisen materiaalin tuotanto Chydenius-Instituutissa

Chydenius-Instituutissa Koulutusteknologiapalveluiden kehityshanke (CHYKE) osallistuu verkkokurssien suunnitteluun ja toteutukseen. CHYKE-hankkeen puitteissa tarjotaan multimedian tuottamisen vaatimaa asiantuntemusta ja teknologiaa. Apua on saatavissa mm. video- ja äänitaltiointiin, suunnitteluun ja editointiin (tiedustelut: Pentti Impiö).

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti