ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - TESTAUS  border=
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

PEDAGOGINEN

SISÄLLÖLLINEN
TEKNINEN
KORJAUKSET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


TEKNINEN TESTAUS

Teknisen testauksen tarkoitus on selvittää: 1) kuinka verkkokurssi toimii erilaisilla koneresursseilla, 2) toteutuuko verkkokurssin tekninen käsikirjoitus ja 3) onko verkkototeutuksessa huomioitu yleiset www-sivustojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät.

Verkkokurssi on testattava vähintään niillä koneresursseilla, joilla sen luvattiin teknisessä käsikirjoituksessa (ks. lähtökohdat) toimivan. Testauksen suunnittelussa voit käyttää apuna testauksen tekniset resurssit -mallipohjaa (doc, 140 kt), jossa ilmaistaan kuka, milloin ja millaisin koneresurssein verkkokurssia testaa. Näin varmistetaan se, että kaikki sovitut koneresurssit tulevat testatuiksi, eikä päällekäisiä testauksia tapahdu.

Varsinaista teknistä testausta varten on Verkkoluotsiin luotu tekninen testaus -mallipohja (doc, 173 kt). Mallipohjan strukturoidut väittämät paljastavat verkkokurssin mahdolliset tekniset ongelmat. Testauksen yhteydessä Sinun on hyvä pitää esillä myös verkkokurssisi teknistä käsikirjoitusta, jotta voit tarkemmin seurata sen toteutumista.

vinkki Teknisen testauksen apukeinoina voit käyttää erilaisia validaattoreita, jotka tarkistavat verkkokurssin html-koodin puolestasi. Tällaisia ovat esim. Lehtori (viitattu 9.10.2003) (suomalainen html -validaattori) ja Bobby (viitattu 9.10.2003) (esteettömien www-sivustojen validaattori).

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti