ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - TESTAUS  border=
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

PEDAGOGINEN

SISÄLLÖLLINEN
TEKNINEN
KORJAUKSET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


SISÄLLÖLLINEN TESTAUS

Verkkokurssin sisällöllinen testaus kohdistuu verkkokurssin sisällöllisen käsikirjoituksen toteutumiseen. Tarkoituksena on testata, että verkkokurssin sisällöt on toteutettu kuten suunniteltiin ja että sisällölliset ratkaisut ovat toimivia.

Myös sisällöllistä testausta varten on Verkkoluotsissa oma mallipohjansa (doc, 145 kt), joka myötäilee sisällöllisen käsikirjoituksen rakennetta. Mallipohjassa on strukturoituja kysymyksiä, joihin vastataan oman verkkokurssin näkökulmasta. Kysymyslista auttaa sinua selvittämään verkkokurssisi mahdollisia sisällöllisiä ongelmakohtia, jotka edellyttävät korjauksia.

vinkki

Sisällöllinen testaus –mallipohjan rinnalla kannattaa pitää Sisällöllistä käsikirjoitusta ja rakennekarttaa. Näin sinun on helpompi verrata toteutusta suunnitelmiin; vastaavatko ne toisiaan? Tehtiinkö jotain toisin kuin suunniteltiin?


Samoin kuin pedagogistenkin ratkaisujen kohdalla, myös sisällöllisen käsikirjoituksen kaikkia suunnitelmia ei välttämättä pystytäkään toteuttamaan käytännössä. Monesti verkkototeutusvaiheessa kohdataan tilanteita, joissa suunnitelmia on muutettava. Varsinkin ensimmäisiä verkkokursseja tehtäessä on usein vaikea ennakoida, mitä kaikkea on todellisuudessa mahdollista toteuttaa, mitä taas ei. Mutta suunnitelmiahan on aina mahdollista muokata.

Muista! Sisällöllisen testauksen ja mahdollisten korjausten jälkeen verkkokurssisi tulisi olla sisällöllisesti looginen, selkeä ja perusteltu kokonaisuus, jossa kaikilla sisältöelementeillä on harkittu paikkansa. Verkkokurssistasi ei löydy ”turhia” sisältöjä, eikä sieltä toisaalta puutu mitään olennaista.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti