ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - TESTAUS  border=
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

PEDAGOGINEN

SISÄLLÖLLINEN
TEKNINEN
KORJAUKSET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


KORJAUKSET


Verkkokurssin pedagogisen, sisällöllisen ja teknisen testauksen tuloksena saadaan selville eriasteisia ongelmakohtia. Kaikkia ongelmia ei aina ole mahdollista korjata olemassa olevien resurssien puitteissa. Ongelmien vakavuusluokitus (ks. alla) helpottaakin tehtävien korjausten päätösprosessia; ongelmien vakavuusasteen mukaan määräytyy, mitkä ongelmista korjataan välittömästi, mitkä korjataan resurssien mukaan ja mitkä ongelmat jätetään tässä vaiheessa korjaamatta.

 Ongelmien vakavuusluokitus:
 0 = Ei käytettävyysongelmaa; ei edellytä korjauksia
 1 = Lievä käytettävyysongelma; ei korjata, mutta seurataan
 2 = Havaittava käytettävyysongelma; korjataan resurssien mukaan
 3 = Suuri käytettävyysongelma; korjataan ennen kurssin alkua
 4 = Katastrofaalinen käytettävyysongelma; kurssin aloitusta siirrettävä, kunnes ongelma selvitetty

Monesti verkkokurssia testaa useampi henkilö. Tällöin on paikallaan järjestää tapaaminen, jossa keskustellaan havaituista ongelmista ja niiden korjaustarpeista. Lopuksi laaditaan yhdessä yhteenveto korjausta edellyttävistä ongelmista. Tehtävät korjaukset listataan yksityiskohtaisesti ja laaditaan tarkat ohjeet, jotta korjausten tekijä saa selkeän kuvan, mitä ja miten pitää korjata.

Korjaustöihin varattavan ajan pituus vaihtelee runsaasti riippuen pitkälti korjaustöiden määrästä. Yleensä aikaa korjauksiin kuluu kahdesta päivästä viikkoon. Korjaustöiden jälkeen on vielä paikallaan tarkastaa, että tehdyt korjaukset onnistuivat ja että verkkokurssi toimii pedagogisesti, sisällöllisesti ja teknisesti moitteetta.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti