ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - TESTAUS  border=
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

PEDAGOGINEN

SISÄLLÖLLINEN
TEKNINEN
KORJAUKSET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


TESTAUS

Kurssin verkkototeutuksen valmistumisen jälkeen suoritetaan testaukset. Verkkokurssin testaaminen on tärkeää, jotta kaikki ongelmakohdat havaitaan ja poistetaan ennen verkkokurssin avautumista opiskelijoille. Näin kurssin toteutuksen aikana vältytään monilta ongelmatilanteilta.

Testaukset jakautuvat kolmeen osa-alueeseen:

  1. Pedagoginen testaus kohdistuu verkkokurssin pedagogisten ratkaisujen toteutumiseen ja toimivuuteen; toteutuuko verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus?
  2. Sisällöllisessä testauksessa tarkastellaan verkkokurssin sisällöllistä toimivuutta; vastaavatko verkkokurssin sisällöt suunnitelmia?
  3. Teknisessä testauksessahuolehditaan, että kaikki verkkokurssin tekniset ratkaisut toimivat ja noudattavat teknistä käsikirjoitusta.

Kaikkiin testausvaiheisiin on varattava riittävästi aikaa. Yleensä eri henkilöt testaavat verkkokurssia eri näkökulmista, jolloin testauksiin kuluva aika lyhenee. Aikaa kannattaa varata kahdesta kolmeen päivään.

Testauksissa ilmenneet ongelmakohdat edellyttävät korjauksia, joihin on myös varattava riittävästä aikaa. Varattavan ajan pituus riippuu pitkälti korjaustöiden määrästä. Yleensä aikaa korjauksiin kuluu kahdesta päivästä viikkoon.

 

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti