ALKUUNVERKKOLUOTSI - TEKNINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

LÄHTÖKOHDAT

ESTEETTÖMYYS
TOTEUTUSTAVAT
OHJELMAT
RAKENNE JA LINKITYS
VERKKOMATERIAALIT
VISUAALINEN SUUNNITTELU
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


TOTEUTUSTAVAT

Verkkokurssisi toteutustavan valintaan vaikuttavat kaikki aikaisemmin tekemäsi ratkaisut, erityisesti pedagoginen ja sisällöllinen käsikirjoitus, sekä verkkokurssisi teknisessä käsikirjoituksessa mainitut lähtökohdat. Voit toteuttaa verkkokurssisi erilaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntäen:
OPPIMISALUSTAT
WWW-SIVUT
AUDIO- JA VIDEONEUVOTTELU
NETMEETING JA MSN MESSENGER
SÄHKÖPOSTI- JA KESKUSTELULISTAT
CHAT

Muista! Paras mahdollinen toteutustapa ei aina ole se trendikkäin ja suosituin toteutustapa. Uutuudenviehätys tai trendikkyys ei kuitenkaan saa olla perusteena toteutustavan valinnalle.

Toteutustavan valintaan voi merkittävästi vaikuttaa oman organisaatiosi tekemät yleiset valinnat. Organisaatiosi on voinut esimerkiksi tehdä sopimuksen jostakin oppimisalustasta, jota suositellaan käytettäväksi kaikilla organisaation verkkokursseilla. Mahdollisuuksien mukaan pyri kuitenkin valitsemaan verkkokurssisi toteutustapa ensisijaisesti kurssisi ja opiskelijoidesi tarpeita ajatellen.

vinkki

Hyödyntämällä erilaisia toteutustapoja samalla verkkokurssilla, saat kurssistasi mielekkäämmän; vaihtelevat toteutustavat pitävät paremmin opiskelijoiden mielenkiintoa yllä kuin läpi kurssin samana pysyvä toteutustapa. Toisaalta on kuitenkin syytä välttää liian monien toteutustapojen liittämistä samalle kurssi; kohtuus on avainasemassa.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti