ALKUUNVERKKOLUOTSI - TEKNINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

LÄHTÖKOHDAT

ESTEETTÖMYYS
TOTEUTUSTAVAT
OHJELMAT
RAKENNE JA LINKITYS
VERKKOMATERIAALIT
VISUAALINEN SUUNNITTELU
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


RAKENNE JA LINKITYS

Verkkokurssin rakenteeseen ja linkitykseen saattaa liittyä erityispiirteitä, jotka eivät ilmene rakennekaaviosta tai sisällöllisestä käsikirjoituksesta. Jotta nämä piirteet tulevat huomioiduiksi, ne on hyvä tuoda esiin teknisessä käsikirjoituksessa.

Mikä vaikuttaa verkkototeutukseen?

 • Luku- ja kirjoitusoikeudet: useissa oppimisalustoissa voi määritellä, kenellä on oikeus nähdä tai muokata tiedostoja, kansioita ja toiminnallisuuksia. Mikäli verkkokurssissa on "poikkeavia" luku- ja kirjoitusoikeuksia, määrittele ne selkeästi. ("tavallinen tapa" = lukuoikeus kaikilla ja kirjoitusoikeus verkkokurssin suunnittelijoilla ja ohjaajilla).
 • Ajastukset: rakenteen osia on myös mahdollista ajastaa esim. oppimisalustojen omilla työkaluilla. Jokin tiedosto voidaan esimerkiksi ajastaa opiskelijoiden näkyviin tiettynä päivänä tai vastaavasti hävittää tiedosto opiskelijoiden näkyvistä ilmoitettuun päivään mennessä.
 • Piilotetut osat: useissa oppimisalustoissa rakenteen osia on myös mahdollista piilottaa.
 • Rakenteen osien lisääminen myöhemmin: verkkokurssissa saattaa olla myös tiedostoja, joita ei ole mahdollista tehdä valmiiksi ennen kurssin alkamista. Tällaisia voivat olla esim. opiskelijoiden työskentelyn pohjalta kirjoitetut sisällöt. Määrittele tällaiset tiedostot ja ilmaise miten ko. osa myöhemmin kurssiin lisätään.

 • Ulkopuolisten linkkien linkitystapa: verkkokurssin ulkopuoliset linkit on mahdollista avata esim. omaan ikkunaansa tai oppimisalustan kehysten sisään. Tekijänoikeusrikkomusten välttämiseksi, ethän avaa ulkopuolisia linkkejä kurssisi keskikehykseen!
 • Ulkopuolisten linkkien nimeäminen: verkkokurssin yhtenäisyyden vuoksi kurssin ulkopuoliset linkit on hyvä nimetä järjestelmällisesti samalla tavoin. Nimeätkö kurssin linkit kotisivustojen nimin (esim. Verkkoluotsi), osoittein (esim. http://verkkoluotsi.chydenius.fi) vai molemmilla?
 • Selitystekstien linkittäminen: usein verkkokurssi sisältää ns. assosiatiivisia linkkejä (esim. sanaselitykset), jotka on mahdollista linkittää sisältösivuun esim. pikkuikkunalla (pop-up -ikkunat) tai erillisenä tiedostona. Sekaavuuden välttämiseksi, käytäthän vain yhtä tapaa.
 • Hyppylinkit (ankkurit): hyppylinkillä tarkoitetaan linkkiä, joka hyppäyttää opiskelijan sivun toiseen kohtaan. Ilmaisethan selvästi, mikäli johonkin tiedostoon liittyy tällaisia linkkejä.
 • Mihin pääsee kaikilta sivuilta: sisältääkö verkkokurssisi rakenne sellaisia osia, joihin on päästävä kaikkialta?

Mikä vaikuttaa ohjaajan toimintaan?

 • Mahdollinen rakenteen osien lisääminen.
 • Mahdollinen linkkien lisääminen.
 • Mahdollinen ilmoitustaulun ylläpito.
 • Mahdollinen palautelomakkeen vastaanottaminen.

Annathan teknisessä käsikirjoituksessa tarvittaessa verkkokurssin ohjaajalle ohjeet myös siihen, millaisia ja miten suoritettavia "teknisiä toimintoja" häneltä edellytetään.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti