ALKUUNVERKKOLUOTSI - TEKNINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

LÄHTÖKOHDAT

ESTEETTÖMYYS
TOTEUTUSTAVAT
OHJELMAT
RAKENNE JA LINKITYS
VERKKOMATERIAALIT
VISUAALINEN SUUNNITTELU
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


ESTEETTÖMYYS

Yhä tärkeämmäksi verkkokurssisuunnittelun lähtökohdaksi on noussut ns. esteettömyys. Esteetön verkkokurssi huomioi kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet, joita nousee mm. erilaisten teknisten resurssien ja fyysisten rajoitteiden (esim. näkö- ja kuulovammaiset) vuoksi.

Muista! The World Wide Web Consortiumin esteettömyyssuosituksia noudattamalla verkkokurssisi käytettävyys paranee jokaisen näkökulmasta. Vaikka täysin esteetön verkkokurssi ei olisikaan tavoitteesi, pienellä työmäärällä voit kuitenkin madaltaa verkkokurssin esteellisyyttä.

Esteettömässä verkkokurssissa:

  • Tarjoat vaihtoehdot kuville ja multimedialle.
  • Tarjoat vaihtoehdot lomakkeille ja pdf-tiedostoille.
  • Pidät linkkien määrän kohtuullisuudessa.
  • Nimeät linkit informatiivisesti ja ymmärrettävästi.
  • Sijoitat tärkeimmät tiedot tekstin alkuun ja korostat keskeiset asiat kirjallisesti (ei pelkästään värein tai tummennuksin).
  • Erotat sisällön ja ulkonäön toisistaan erillisten tyylitiedostojen avulla.
  • Sallit muokattavuuden (esim. ohjeistat tekstin koon muuttamiseen).
  • Vältät kehyksiä ja monisarakkeisia taulukoita.
  • Testaat verkkokurssin toimivuuden ilman scriptejä, appletteja ja kuvia sekä testaat tekstipohjaisten selainten toimivuuden.
  • Teet siistiä html-koodia.
vinkki

Jukka K. Korpelan Esteettömyysopas (viitattu 8.10.2003).
Jyväskylän Yliopiston Essi - esteetön sisällöntuotanto (viitattu 8.10.2003).

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti