ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

MERKITYS

KOHDERYHMÄ
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
TOTEUTUS
MARKKINOINTI
AIKATAULU
KUSTANNUKSET
RISKIT

TYÖNJAKO

MALLIPOHJAT

ETUSIVULLE


TYÖNJAKO

Synopsiksen loppuun kirjataan, kuka on viime kädessä vastuussa verkkokurssin suunnittelu- ja toteutusprosessista. Tämän lisäksi on paikallaan laatia erillinen työnjakotaulukko (xls, 84 kt), johon merkitään yksityiskohtaisesti kustakin työtehtävästä vastuussa olevat henkilöt.

Verkkokurssin suunnittelu- ja toteutusprosessissa tarvitaan asiantuntijoita usealta eri alalta:

  • sisällön asiantuntemus,
  • pedagoginen asiantuntemus,
  • tekninen asiantuntemus,
  • hallinnollinen asiantuntemus.

Jokaisen verkkokurssin suunnittelu- ja toteutustiimissä ei välttämättä ole tarvetta suorittaa kaikkia työnjakotaulukossa mainittuja työtehtäviä. Näissä tapauksissa taulukkoon ei merkitä ko. tehtävien kohdalle tietoja. Taulukon lopussa on tilaa niille työtehtäville, joita taulukossa ei ole mainittu, mutta jotka ovat tarpeen joissakin yksittäistapauksissa.

Verkkokurssin kokonaiskustannusten laskemiseksi tarvitaan tiedot henkilöresursseista (so. paljonko verkkokurssin tekemiseen menee työtunteja). Työnjakotaulukko on excel-pohjainen ja siinä on valmiit laskukaavat työtuntien ja niiden kokonaishintojen laskemista varten.

Ensimmäistä verkkokurssia työstettäessä suunnitteluun kuluu yleensä enemmän aikaa kuin tuttujen lähiopetukseen perustuvien kurssien suunnitteluun. Myös verkkomuotoisten materiaalien tuotantoon saattaa mennä odotettua kauemmin aikaa. Myöhemmin saman verkkokurssin toteuttaminen vie huomattavasti vähemmän aikaa, koska kurssin suunnitelmat, rakenne ja materiaalit ovat jo valmiina.

Muista! Varaa ajankäyttösuunnitelmiisi aikaa myös uusien asioiden opetteluun!

Opettajan ajankäytön suunnitelma

Verkkokurssin opettajana (tai ohjaajana) toimiva henkilö suunnittelee oman ajankäyttönsä verkkokurssin osalta hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Ajankäytön suunnittelussa auttaa ohjaussuunnitelma (doc, 108 kt), jossa ilmenee opettajan erilaiset tehtävät ko. verkkokurssiin liittyen. Opettajan tehtäviä voivat olla esim. opiskelijoiden ohjaus, keskusteluihin osallistuminen, sekä palautteenanto ja arviointi. Tärkeää on suunnitella, missä määrin opettaja voi olla verkossa "saatavilla".

Muista! Opettajan ei tarvitse verkossakaan olla tavoitettavissa 24h/vrk!

Palkkauskäytänteet ja ohjauksen resurssointi on osoittautunut verkko-opetuksen suhteen usein ongelmalliseksi, joten ohjauksen resursseja kannattaa pohtia jo etukäteen ja selvittää käytänteet myös kouluttajille itselleen. (ks. Kiviniemi 2000.)


Lähteet

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kokkola. KP-paino.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti