ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

MERKITYS

KOHDERYHMÄ
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
TOTEUTUS
MARKKINOINTI
AIKATAULU
KUSTANNUKSET
RISKIT

TYÖNJAKO

MALLIPOHJAT

ETUSIVULLE


TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Kolmas merkittävä asia verkkokurssin synopsiksen laatimisessa on määritellä kurssin keskeisimmät tavoitteet sekä sisällöt. Nämä ovat olennaisia verkkokurssisi toteutusta ja toimintatapoja ohjaavia tekijöitä.

Tavoitteiden määrittely

Tavoitteiden määrittely ohjaa verkkokurssisi toteutusta ja toimintatapoja. Mihin verkkokurssillasi pyritään? Mitä opiskelijoiden tulisi oppia? Voidaanko tavoitteet ylipäätään saavuttaa verkkokurssin avulla? Vai tarvitaanko tueksi lähiopetusta?

Verkkokurssin tavoitteita määritellessäsi seuraavat kysymykset saattavat auttaa (Kiviniemi 2000): Mitä opiskelijoiden tulisi oppia? Mitä tutkintosidonnaisia ja sisällöllisiä tavoitteita kurssille kannattaa asettaa? Minkälaisia taitoja, arvoja, asenteita ja ajatuksia sisältöaineksen lisäksi tulisi oppia? Miksi? Pedagogisia tavoitteita voivat olla:

 • opiskelijoiden aktiivinen tiedonhaku ja tiedon organisointi,
 • kriittinen ajattelu,
 • opiskelijoiden itseohjautuvuus ja itsearviointi,
 • yhteistoiminnallinen tiedonrakentelu,
 • opiskelijan ja ohjaajan roolien muutos,
 • sosiaalinen vuorovaikutus,
 • tietynlainen toimintakulttuuri tai
 • tietoyhteiskunnan valmiudet.

Apuna voit käyttää myös pedagogisessa käsikirjoituksessa esiteltyjä oppimiskäsityksiä ja didaktisia malleja.

Yliopisto-opetuksessa oppimistavoitteet on perinteisesti määritelty ylhäältä päin (kurssin yleiset tavoitteet ja koulutusorganisaation asettamat tavoitteet). Yhä enemmän esiintyy kuitenkin paineita antaa opiskelijoille mahdollisuus itse suunnitella omat tavoitteensa. Onko verkkokurssillasi mahdollista sallia opiskelijoille vapaus itse muotoilla omat oppimistavoitteensa kurssin yleisten tavoitteiden puitteissa? Onko verkkokurssillasi tärkeää, että kaikki opiskelijat omaksuisivat tietyt asiat ainakin jollakin tasolla?

Opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista voit verkkokurssillasi tukea:

 • linkitysten,
 • vaihtoehtoisten tehtävien ja
 • erilaisten suoritustapojen avulla.

Tavoitteita voit hyödyntää erityisesti käytettävien tiedostojen (teksti, kuva, ääni, video jne.) ja toiminnallisuuksien (keskustelulistat, chat jne.) valinnassa. Verkkokurssin sisällöllisen käsikirjoituksen laatimisessa voitkin hyödyntää tavoitteita, koska siinä sinun on pystyttävä perustelemaan, miksi missäkin kansiossa on millaisiakin tiedostoja ja toiminnallisuuksia.

Sisältöjen määrittely

Synopsiksessa on jo hyvä mainita, mitkä ovat verkkokurssisi keskeisimmät sisällöt. Mitkä ovat ne verkkokurssin teemaan liittyvät olennaisimmat aihealueet, joista verkkokurssin ydin muodostuu? Mitkä ovat ne sisältöalueet, joihin opiskelijoiden odotetaan perehtyvät kurssin aikana?

Tarkemmin verkkokurssin sisältöjä ja oppimateriaaleja määritellään vasta pedagogisessa käsikirjoituksessa. Lisätietoja löydät kohdasta "Oppimateriaalit".


Lähteet

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kokkola. KP-paino.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti

 

href="../tekninen/index.html">Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti