ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Merkitys
Kohderyhmä
Tavoitteet ja sisältö
Toteutus
Markkinointi
Aikataulu
Kustannukset
Riskit
Työnjako
Mallipohjat
Etusivulle


RISKIT

Verkkokurssin suunnitteluun ja toteutukseen liittyy aina joitakin riskejä, jotka olisi hyvä tiedostaa jo ennen kuin mahdollisia hankaluuksia ilmenee. Pohdi synopsista laatiessasi, millaisia riskejä liittyy Sinun verkkokurssisi suunnitteluun ja toteuttamiseen. Samalla voit myös alustavasti pohtia mahdollista varasuunnitelmaa: mitä jonkin riskitekijän toteutuminen verkkokurssille aiheuttaa ja mikä on varasuunnitelmasi?

Riskejä verkkokurssin suunnittelun ja toteutuksen etenemiselle voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Tekniset ongelmat (suunnittelu- ja toteutustiimi, opiskelijat).
  • Toteutustiimin muut työtehtävät.
  • Aikataulujen suunnittelematon venyminen.
  • Opiskelijoiden vähäinen määrä.
  • Runsaat keskeyttämiset.

     

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti