ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

MERKITYS

KOHDERYHMÄ
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
TOTEUTUS
MARKKINOINTI
AIKATAULU
KUSTANNUKSET
RISKIT

TYÖNJAKO

MALLIPOHJAT

ETUSIVULLE


MERKITYS

Synopsiksen laatiminen aloitetaan pohtimalla verkkokurssin merkitystä. Miksi verkkokurssi tehdään? Millä perustein verkkokurssin tuottaminen on tarkoituksenmukaista?

Verkkokurssin tuottamisen perustelut voivat olla peräisin eri lähtökohdista. Eri avaintahot, kuten opiskelijat, opettajat ja koulutusorganisaatio, tarkastelevat koulutus- ja kurssitarjontaa omasta näkökulmastaan:


Opiskelijan näkökulma

 • Opiskelun joustavuuden lisääntyminen (ajan ja paikan suhteen).
 • Opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisen lisääntyminen.
 • Tasavertaisten kouluttautumismahdollisuuksien lisääntyminen.
 • Yhteistoiminnallisuuden mahdollistuminen etäisyyksistä huolimatta.
 • Opiskelijan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden korostuminen.
 • Oppimisprosessin näkyväksi tekeminen.
 • Tietoyhteiskuntataitojen kehittyminen.


Opettajan näkökulma

 • Oman opetuksen monimuotoistaminen.
 • Oma professionaalinen kehittyminen.
 • Aikataulujen joustavuuden lisääntyminen.
 • Oppimateriaalin päivittämisen helpottuminen.
 • Oppimateriaalin esittämismahdollisuuksien lisääntyminen.


Chydenius-Instituutin näkökulma

 • Koulutusalan kilpailussa mukana pysyminen.
 • Uusien kouluttautumisen muotojen tarjoaminen.
 • Verkkomuotoisten koulutusmallien kehittäminen.
 • Keski-Pohjanmaan alueellinen kehittäminen.

Mieti, miksi Sinä haluat tehdä verkkokurssin? Kenen näkökulmat Sinun tulisi ottaa huomioon?

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti