ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

MERKITYS

KOHDERYHMÄ
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
TOTEUTUS
MARKKINOINTI
AIKATAULU
KUSTANNUKSET
RISKIT

TYÖNJAKO

MALLIPOHJAT

ETUSIVULLE


MARKKINOINTI

Markkinointi ja tiedottaminen ovat yksi osa verkko-opetuksen toteutusta. Jo synopsis-vaiheessa on tärkeää suunnitella verkkokurssin markkinoinnin toteuttamista. Jotta opiskelijat löytävät tiensä juuri Sinun suunnittelemallesi verkkokurssilla, kannattaa miettiä, missä ja miten kurssia markkinoidaan.

Alue

 • Minkä alueen asukkaille kurssia markkinoidaan: suunnataanko markkinointi esimerkiksi Kokkolan seutukuntaan, Keski-Pohjanmaalle vai valtakunnallisesti?
 • Mitkä markkinoinnin kanavat tavoittavat parhaiten juuri kyseisen alueen asukkaat?

Laajuus

 • Kuinka laajaan jakeluun markkinointimateriaali on tarkoituksenmukaista laittaa?
 • Millaiselle kohderyhmälle markkinointia suunnataan?

Markkinointikanavat

Millaisia markkinoinnin välineitä käytetään?

 • Lehti-ilmoitukset,
 • www-sivut,
 • kaapelikanava,
 • ilmoitustaulut (Chydenius-Instituutti, kirjastot, oppilaitokset, työvoimatoimisto jne.) vai
 • suoramarkkinointi (sähköposti, kirjeet)?

Vastuuhenkilöt

 • Kuka suunnittelee markkinoinnin?
 • Kuka huolehtii markkinoinnin toteuttamisesta ja seurannasta?

Aikataulu

 • Milloin markkinointi aloitetaan?
 • Millaisella intensiteetillä markkinointi toteutetaan?


Markkinointi kilpailun välineenä

Nykyisin yhä useammat koulutusorganisaatiot tarjoavat erilaisia verkkokursseja. Lisäksi puhtaasti kaupallisista lähtökohdista tuotetut verkkokurssit valtaavat markkinoita. Koska ajan ja paikan suhteen joustavat palvelut ovat opiskelijan näkökulmasta kaikki "yhtä lähellä", saattaa verkkokurssin valintaan vaikuttaa esimerkiksi se, minkälainen mielikuva kurssista ja opiskelusta on onnistuttu luomaan.

Markkinointitapoja valitessasi mieti tarkkaan, minkälainen informaatio verkkokurssistasi olisi tarkoituksenmukaista välittää tuleville asiakkaille. Tähän vaikuttaa paitsi se, minkälaisia henkilöitä markkinoinnilla pyritään tavoittamaan, myös se, minkälainen mielikuva kyseisestä verkkokurssista halutaan luoda. Kohdentaminen eli kohderyhmän erityispiirteiden huomioiminen markkinointia suunniteltaessa on keskeisessä asemassa, samoin riittävän havainnollinen ja konkreettinen tieto kurssin tavoitteista ja toimintatavoista.

Tiedotusvälineille suunnatut tiedotteet puolestaan kannattaa suunnitella siten, että kurssin kiinnostavimmat sisällöt nousevat uutisoimisen arvoisiksi seikoiksi. Lehdistö ym. tiedotteet kannattaa muotoilla mahdollisimman selkeiksi ja tiedotusvälineiden mielenkiintoa herättäviksi. Ilmainen mainos esimerkiksi lehtijuttujen muodossa saattaa johdatella uusia opiskelijoita seuraavalle verkkokurssillesi!

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti