ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

MERKITYS

KOHDERYHMÄ
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
TOTEUTUS
MARKKINOINTI
AIKATAULU
KUSTANNUKSET
RISKIT

TYÖNJAKO

MALLIPOHJAT

ETUSIVULLE


KUSTANNUKSET

Synopsiksen liitteeksi kannattaa laatia kustannusarvio (doc, 106 kt), johon kirjaat ylös verkkokurssin tuottamisesta syntyvät kulut. Kustannusarviota tehtäessä Sinun on syytä muistaa seuraavat kuluja aiheuttavat tekijät:

 • palkat ja palkkiot:
  1. suunnittelu- ja toteutustiimi,
  2. kouluttajat, opettajat ja tuutorit (pedagoginen ja tekninen tuki) sekä
  3. kurssisihteeri,
 • tekijänoikeuspalkkiot esim. mahdollisen valmiin oppimateriaalin tai kuvien käyttöoikeudet,
 • oppimisalustan ja käytettävien ohjelmistojen lisenssit,
 • laitehankinnat,
 • matkakulut (päivärahat, kilometrikorvaukset, majoituskulut),
 • tiedotus ja markkinointi (ilmoitukset ja esitteet) sekä
 • toimistokulut (opetusmateriaalit, kopiointi, postitukset, puhelinlaskut, sähkö, toimistotarvikkeet).
Kustannuksia kartoittaessasi Sinun kannattaa pohtia erityisesti, kuinka kauan verkkokurssin tekeminen vie aikaa ja kuinka paljon eri asiantuntijoiden työtunteja tarvitaan (ks. aikataulu). Verkkokurssin tuottamiseen kuluvaan aikaan vaikuttavat muun muassa valmiin materiaalin määrä, teknisten ratkaisujen luonne ja monet muut kurssikohtaiset seikat. (ks. Kiviniemi 2000.)

Lopuksi voit tehdä arvioita verkkokurssin hinnasta; paljonko opiskelijan on maksettava verkkokurssille osallistumisestaan? Syntyykö kurssista muita tuloja kuin osallistujamaksut? Miten verkkokurssin voisi saada tuottavaksi?

Lähteet

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kokkola. KP-paino.

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti