ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

MERKITYS

KOHDERYHMÄ
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
TOTEUTUS
MARKKINOINTI
AIKATAULU
KUSTANNUKSET
RISKIT

TYÖNJAKO

MALLIPOHJAT

ETUSIVULLE


KOHDERYHMÄ

Synopsista laatiessasi selvitä, kenelle verkkokurssia suunnittelet, eli minkälaiselle kohderyhmälle verkkokurssisi suuntaat. Ketkä kuuluvat verkkokurssin kohderyhmään; kenelle verkkokurssi ensisijassa on tarkoitettu?

Synopsiksen laatimisvaiheessa keskeistä on määritellä kohderyhmän yleispiirteet. Verkkokurssisi kohdejoukkona voi tällöin olla esimerkiksi Keski-Pohjanmaan luokanopettajat, avoimen yliopiston psykologian perusopiskelijat tai vaikkapa kaikki luovasta kirjoittamisesta kiinnostuneet ihmiset jne. Vasta laadittaessa pedagogista käsikirjoitusta kohderyhmän määrittelyä syvennetään ja kartoitetaan kohderyhmän erityispiirteet.

Pyri myös perustelemaan, miksi verkkokurssi suunnataan juuri kyseiselle kohderyhmälle. Tämä on hyvä tietää myös siksi, että ilmoittautumisia vastaanotettaessa osataan perustella, miksei kohderyhmän ulkopuolelle kuuluvia voida ottaa kurssille mukaan.

Lisäksi on tarpeen jo verkkokurssin suunnitteluvaiheessa päättää, miten laajasti verkkokurssia tarjotaan. Onko kurssi suunnattu ainoastaan Kokkolan seutukunnassa asuville tai ehkäpä Keski-Pohjanmaan asukkaille vai peräti valtakunnallisesti kaikille Suomessa asuville?

Kohderyhmän osalta on vielä syytä miettiä, montako osallistujaa kurssille otetaan/tarvitaan. Montako opiskelijaa verkkokurssille enintään voidaan ottaa? Tai ehkäpä on syytä pohtia, kuinka pienellä opiskelijaryhmällä verkkokurssi ylipäätään kannattaa aloittaa.

Opiskelija-analyysi

Ennen verkkokurssin alkua toteutettu opiskelija-analyysi (doc, 53 kt) saattaa tuottaa Sinulle tärkeää tietoa verkkokurssille ilmoittautuneista opiskelijoista. Voit pohtia kyselyn tulosten pohjalta sekä toteutusmuotoja että sisällön painopistealueita.

Lomake kannattaa lähettää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vastauksia ehditään hyödyntää verkkokurssin toteutuksessa. Siksi myös kurssin markkinointi ja ilmoittautumisten vastaanotto on syytä aloittaa ajoissa. Käytännössä tämä voidaan tehdä vasta, kun verkkokurssin suunnittelutyö on tehty ja kurssi alkaa olla valmis. Opiskelija-analyysin tekeminen ajoittuukin yleensä samaan vaiheeseen testausten kanssa.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti