ALKUUNVERKKOLUOTSI - SYNOPSIS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

MERKITYS

KOHDERYHMÄ
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
TOTEUTUS
MARKKINOINTI
AIKATAULU
KUSTANNUKSET
RISKIT

TYÖNJAKO

MALLIPOHJAT

ETUSIVULLE


SYNOPSIS

Oletko kypsytellyt mielessäsi verkkokurssin ideaa ja haluaisit työstää ideasta oikean kurssin? Ensimmäinen vaihe verkkokurssin idean syntymisen jälkeen on laatia verkkokurssin synopsis. Siihen kirjataan kaikki verkkokurssin peruspuitteina toimivat tekijät. Kaikkia näitä tekijöitä on käsitelty tässä Synopsis -kansiossa ja ne on listattu myös synopsiksen mallipohjaan.

Synopsiksen (doc, 98 kt) liitteiksi laaditaan työnjako, aikataulut ja kustannusarvio:

  • Työnjakotaulukkoon (xls, 84 kt) merkitään jokaisen työvaiheen tekijät sekä arvio tehtävän suorittamiseen kuluvasta ajasta. Lisäksi taulukko laskee työkustannukset.

  • Suunnitteluaikataulu (xls, 81 kt) auttaa verkkokurssin suunnittelutiimiä pysymään suunnitelluissa aikatauluissa: kaikki tietävät mitä milloinkin on saatava valmiiksi.


  • Kurssiaikataulu (doc, 103 kt) suunnitellaan sekä opiskelijan että ohjaajan näkökulmista.


  • Verkkokurssin kustannusarviossa (doc, 106 kt) hahmotellaan verkkokurssin kokonaiskustannukset. Näin saadaan mm. kuva verkkokurssin toteuttamisen kannattavuudesta.

Tutustu ohjeistavaan materiaaliin ja laadi sen avulla oman verkkokurssisi lähtökohdat!

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti

 

href="../arviointi/index.html">Arviointi Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti