ALKUUNVERKKOLUOTSI - RAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

RAKENTEEN OSAT

RAKENNEMALLIT
SISÄLLÖT
TEKIJÄNOIKEUDET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


TEKIJÄNOIKEUDET

Tärkeä osa verkkokurssin suunnittelu- ja toteutusprosessia on tekijänoikeussopimusten solmiminen. Tekijänoikeussopimukset voit luoda heti kun tiedät, kuka mitäkin ja millaista sisältöä kurssiin tuottaa. Sopimukset on hyvä olla allekirjoitettuina viimeistään ennen verkkokurssin avaamista opiskelijoille.


Mihin sopimus tarvitaan?

  • Kuvitukseen: Mikäli verkkokurssi sisältää muiden kuin itsesi ottamia valokuvia, työstämiä piirroksia, grafiikkaa, taideteoksia tms., sopimus kannattaa aina tehdä. Yleistäen toisten teoksia ei saa ilman lupaa hyödyntää kuvituksessa ennen kuin teoksen tekijän kuolemasta on 70 vuotta. Poikkeuksen muodostavat erilaiset kuvapankit, jotka tarjoavat kuvien käyttömahdollisuutta – tutki kuitenkin aina huolellisesti tällaisen kuvapankin ehdot ennen kuvan liittämistä osaksi verkkokurssia.

  • Tekstisisältöön: Mikäli verkkokurssissa on muiden kuin itsesi kirjoittamia artikkeleita, power point -esityksiä tai muita tekstisisältöjä, näiden tuottamisesta ja hyödyntämisestä kannattaa tehdä sopimus. Sen sijaan ilman sopimusta voit verkkokurssissa siteerata, linkittää tekstisisältöjä internetistä, käyttää muiden teoksia verkkokurssin lähteinä sekä esittää lait, asetukset, viranomaisten tai muun julkisen elimen päätökset tai lausumat.

  • Audio-, video- ja multimediamateriaaliin: Mikäli verkkokurssi sisältää em. aineistoa, sopimus tehdään esim. luennon pitäjän, äänitiedoston tekstin tekijän ja esittäjän tai multimediaesityksen tekijöiden kanssa. Tällaista materiaalia koskevat samat tekijänoikeudelliset säädökset kuin kuvitusta ja tekstisisältöjäkin.

  • Yhteistyöhön ja verkkokurssin käyttöoikeuksiin: Mikäli verkkokurssi suunnitellaan ja toteutetaan yhteishankkeena useamman organisaation kanssa, tästä yhteistyöstä ja erityisesti verkkokurssin myöhemmistä käyttöoikeuksista kannattaa sopia hyvissä ajoin.


Kuinka sopimus tehdään?

Tekijänoikeussopimus solmitaan kirjallisesti teoksen tekijän (valokuvaaja, luennoitsija, artikkelin kirjoittaja, oppimateriaalin tuottaja jne.) ja koulutuksen järjestäjän välille. Vaihtoehtoisesti sopimus voidaan tehdä eri organisaatioiden välille, jolloin sopimuksen allekirjoittavat määrätyt vastuuhenkilöt. Esimerkiksi Chydenius-Instituutissa johtaja ja kehittämispäällikkö allekirjoittavat aina verkkokursseja koskevat tekijänoikeussopimukset organisaation puolesta. Suullinenkin sopimus on oikeudellisesti pätevä, mutta riitatilanteiden sattuessa suullisesti sovittuja asioita on vaikea todistaa. Sopimuksessa huomioidaan:

Sopimusosapuolet ja allekirjoitukset
Teostiedot ja teoksen käyttötarkoitus
Luovutettujen oikeuksien luonne
Sopimuksen voimassaoloaika
Tekijänoikeuskorvaukset

Apuna sopimusten teossa voit opetusministeriössä luotuja mallipohjia. Mikäli teet sopimuksen johonkin tekijänoikeusjärjestöön kuuluvan henkilön kanssa, sopimus noudattaa järjestön omia sopimusmalleja ja se tehdään ko. järjestön kautta, ks. Finnfoto, Kuvasto, Teosto, Gramex, Kopiosto, Tuotos.

 

Muista! Hanki aina lupa teoksen käyttöön.
Merkitse lähdeviitteet verkkokurssiin.
Kunnioita lähteitäsi (älä muokkaa teosta ilman tekijän suostumusta tai esitä teosta sen tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä).
Käytä sitaatteja oikein (sitaatilla on oltava asiallinen yhteys verkkokurssiin, minkä lisäksi sitaatteja ei saa muokata, eikä sitaatilla saa loukata sen tekijää).
Muista henkilösuoja (vältä henkilöiden kuvien ja yksityiselämään liittyvien asioiden esittämistä ilman lupaa).

vinkki

Lisätietoa: Digitaalitekniikka ja tekijänoikeudet;
Kopiraitti reitti tekijänoikeuteen
.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti