ALKUUNVERKKOLUOTSI - RAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

RAKENTEEN OSAT

RAKENNEMALLIT
SISÄLLÖT
TEKIJÄNOIKEUDET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


SISÄLLÖT

Rakennekaavio toimii lähtökohtana verkkokurssin sisällöllistä käsikirjoitusta laadittaessa. Sisällöllisen käsikirjoituksen tarkoitus on perustella ja laajentaa rakennekaaviota kohta kohdalta. Sisällöllisen käsikirjoituksen tehtävä on yksinkertaisesti kuvata verkkokurssin sisällöt (tekstit, kuvat, animaatiot, audio- ja videomateriaalit, linkit). Panostamalla sisällöllisen käsikirjoituksen laatimiseen helpotat huomattavasti verkkototeutuksen työvaihetta.

Sisällöllisestä käsikirjoituksesta ei voida laatia vastaavanlaista mallipohjaa (doc, 93 kt) kuin esimerkiksi pedagoginen ja tekninen käsikirjoitus. Jokaisella verkkokurssilla on omanlaisensa rakenne ja vastaavasti omanlaisensa sisällöllinen käsikirjoitus.

Rakennekaavion ”avaaminen” sisällöllisessä käsikirjoituksessa

  1. Lukumäärä: Määrittele, montako kansiota, alikansiota, tiedostoa ja toiminnallisuutta verkkokurssissasi on.
  2. Suhteet: Määrittele kaikkien kansioiden, alikansioiden, tiedostojen ja toiminnallisuuksien väliset suhteet (vrt. rakennekaavio). Erottele ne lukusarjoilla: 1, 1.1, 1.1.1, jne.
  3. Nimet: Nimeä kaikki kansiot, alikansiot, tiedostot ja toiminnallisuudet niiden sisältöjä kuvaavaksi. Suosi lyhyitä, ytimekkäitä nimiä. Huomioi, että nimet vastaavat rakennekaaviossa esitettyjä nimiä.
  4. Sisällöt: Määrittele kaikkien kansioiden, alikansioiden, tiedostojen ja toiminnallisuuksien yksityiskohtaiset sisältöjen (tekstit, kuvat, animaatiot, audio- ja videomateriaalit, linkit) kuvaukset. (Ks. lisäohjeet kohdasta Sisältöjen kuvaaminen.)
  5. Merkitykset: Määrittele kaikkien kansioiden, alikansioiden, tiedostojen ja toiminnallisuuksien sisältöjen tarkoitukset (miksi sisältö on olemassa ja miksi se esitetään ko. paikassa?).
  6. Toteutustavat: Jos tässä vaiheessa on mahdollista, määrittele kaikkien kansioiden, alikansioiden, tiedostojen ja toiminnallisuuksien sisältöjen toteutustavat. Viimeistään teknistä käsikirjoitusta laadittaessa näistä on oltava tiedot.

Sisältöjen kuvaaminen

Teksti. Kerro tekstin sisältö yleisesti, ei sanasta sanaan.
Kuva. Kerro kuvan aihe, sijainti ja koko. Nimeä selkeästi. Kerro, jos kuva on jo hankittu tai mistä sen voisi hankkia. Toimi samoin kaavioiden ja taulukoiden kohdalla.
Animaatio. Kuvaile animaation aihe, sijainti ja koko. Nimeä selkeästi. Kerro, jos animaatio on jo hankittu tai mistä sen voisi hankkia.
Audio. Kuvaile äänitiedoston aihe, sijainti ja pituus. Nimeä selkeästi. Kerro, jos audiomateriaali on jo olemassa tai miten se toteutetaan.
Video. Kuvaile videotiedoston aihe, sijainti ja pituus. Nimeä selkeästi. Kerro, jos videomateriaali on jo olemassa tai miten se toteutetaan.
Linkki. Määrittele sisäiset ja ulkoiset linkit, mistä sanoista linkit lähtevät ja mitkä ovat linkin www-osoitteet.

Esimerkki verkkokurssin etusivun sisällöllisestä käsikirjoituksesta.

Verkkokurssin etusivu on syytä suunnitella huolella, sillä se toimii tavallaan verkkokurssisi ”käyntikorttina”. Etusivu kertoo opiskelijoille, mitä heidän on syytä odottaa verkkokurssin muulta toteutukselta. Etusivulle valittavat sisällöt kannattaakin valita tarkoin. Etusivulle voit valita esim. seuraavanlaisia sisältöjä: kurssin nimi, vaaditut logot ja tunnukset (huomioi organisaatio, yksikkö, mahd. hanke), lyhyt tervetuloa –toivotus ja kurssin opettajan nimi. Etusivun pääelementtinä voi olla esim. kuva, joka kuvaa kurssin kokonaisuutta, sisältöjä, tunnelmaa, opiskeluprosessin etenemistä tms. Tärkein ohje on kuitenkin: Pidä verkkokurssin etusivu selkeänä ja yksinkertaisena.”


vinkki Aloita helpoimmista kansioista, tiedostoista ja toiminnallisuuksista, niin saat sisällöllisen käsikirjoituksen parhaiten alulle.

Muista! Sisällöllinen käsikirjoitus elää verkkokurssin suunnittelu- ja toteutusprosessin aikana. Sovitut ja tehdyt muutokset tulee siirtää myös itse käsikirjoitukseen, joka toimii ensisijaisena ohjenuorana kaikille verkkototeutuksessa mukana oleville.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti