ALKUUNVERKKOLUOTSI - RAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

RAKENTEEN OSAT

RAKENNEMALLIT
SISÄLLÖT
TEKIJÄNOIKEUDET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


RAKENNEMALLIT

Verkkokurssin rakenteen voit jakaa lukemattomin eri tavoin. Loogisen ja vaivattomasti omaksuttavan rakenteen perustana on Sinun selkeä ja luova käsityksesi verkkokurssin sisällöstä, pedagogisista tavoitteista, kohderyhmän erityispiirteistä ja käytettävissä olevista rakenteen osista. Seuraavassa on esimerkinomaisesti muutamia rakenteistamisen vaihtoehtoja.

LINEAARINEN MALLI
MATRIISIMALLI
TEEMAMALLI
HUONEMALLI
PROSESSIMALLI
YHDISTELMÄMALLIT

Merkitse verkkokurssisi jäsentely rakenne –mallipohjaan (doc, 125 kt). Voit aloittaa esim. verkkokurssin päärakenteesta eli I-tason kansioiden määrittelystä. Tämän jälkeen ”täytät” kuhunkin kansioon sopivat tiedostot, toiminnallisuudet ja mahdolliset II-tason kansiot (alikansiot) sisältöineen. Kiinnitäthän jo tässä vaiheessa huomion osien nimeämisen ("otsikointi").

Muista! Verkkokurssin rakenteistaminen ei ole kurssin sisällön mekaanista pakottamista tiettyyn malliin. Sovella ja keksi uusia mallivaihtoehtoja luovasti, muokaten, yhdistellen ja vaihdellen.


Lähteet

Keituri, S. 2001. Käsikirjoittaminen. [viitattu 9.8.2002]. Saatavilla www-muodossa: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/suvi/index.html

Luukkonen, J. 2000. Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki. Oy Edita Ab.

Virtuaali AMK. 2001. Verkko-oppimisen käsikirjoittaminen. Opas verkkokurssien suunnitteluun ja oppimateriaalien käsikirjoittamiseen. [viitattu 9.8.2002]. Saatavilla www-muodossa: http://www.toymelab.com/Demoversiot/virtuaaliAMK/web/ .

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti