ALKUUNVERKKOLUOTSI - RAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

RAKENTEEN OSAT

RAKENNEMALLIT
SISÄLLÖT
TEKIJÄNOIKEUDET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


RAKENTEEN OSAT

Rakenteen kautta ajateltuna verkkokurssi muodostuu tiedostoista, kansioista ja erilaisista toiminnallisuuksista:

Tiedosto
Sähköiseen formaattiin tallennetun dokumentin yleiskäsite. Tiedostoja ovat esim. html-sivu, powerpoint -esitys, pdf- ja doc-tiedostot. Tässä vaiheessa ei vielä ole välttämätöntä merkitä rakennekaavioon mihin formaattiin mikin tiedosto tulee. Voit otsikoida rakennekaavion tiedostot niiden sisältöjen mukaan.

Kansio
"Säilytyspaikka" tiedostojen ryhmittelyä ja järjestämistä varten. Kansioiden alle talletat verkkokurssin tiedostot ja toiminnallisuudet loogisiin kokonaisuuksiin. Verkkokurssissa kansiot toimivat eräänlaisina "pääotsikoina", joita klikkaamalla saadaan esiin "alaotsikot" (tiedostot).

Toiminnallisuudet (työkalut)
Työkalut, jotka voidaan toimintansa mukaan jakaa viestintä- ja tehtävätyökaluihin, navigointi- ja kurssinhallintatyökaluihin sekä sisältömateriaalin työkaluihin.


Jotta voit luoda verkkokurssillesi rakenteen, Sinun on tiedettävä millaisia osia ja toiminnallisuuksia on mahdollista käyttää. Mahdollisuudet riippuvat käyttämästäsi oppimisalustasta, opiskelijoiden teknisistä resursseista tai verkkototeutuksen työstävän henkilön taidoista.

Seuraavassa on lueteltu tavallisimmat verkkokurssin rakenteen toiminnallisuudet Chydenius-Instituutissa käytettävien oppimisalustojen näkökulmasta. Mitkä valinnat parhaiten toteuttavat verkkokurssisi pedagogista käsikirjoitusta?

TOIMINNALLISUUS - SELITYS

Tavallinen keskustelualue. Verkkokeskustelu, jossa jokainen opiskelija esiintyy omalla nimellään. Usein keskustelualueen voi rajata myös tietylle ryhmälle. Keskustelu on asynkronista.
Anonyymi keskustelualue. Verkkokeskustelu, jossa opiskelija voi määritellä itselleen nimimerkin. Usein mahdollisuus rajata keskustelu myös pienryhmiin. Keskustelu on asynkronista.
Tutor keskustelualue. Verkkokeskustelu ohjaajan ja opiskelijan väliseen kommunikointiin. Opiskelijat eivät näe toistensa viestejä. Keskustelu on asynkronista.
Chat. Reaaliaikainen keskustelukanava, jossa keskustelu on synkronista.
Sähköposti. Asynkroninen keskustelukanava, jonka voi toteuttaa yhtä lailla ryhmässä kuin kahdenvälisenä keskusteluna.
Kommentointi. Tiedostoon tai toimintoon liitettävä kommentointimahdollisuus. Kommentointi on asynkronista.
Ryhmätyöalue. Pienryhmien yhteistä työskentelyä varten. Alueelle voidaan tuoda erilaisia tiedostoja yhdessä muokattavaksi.
Lomakkeet. Oppimisalustojen työkaluilla toteutettu, usein tietokoneen näyttöruudulla täytettävä lomake. Vaihtoehtoisesti lomake voidaan toteuttaa myös ns. tavallisena tiedostona (esim. html).
Testit. Oppimisalustan työkaluilla toteutettu harjoitus tai koe, jonka vastaukset kerääntyvät automaattisesti määrätylle tarkastajalle tai vaihtoehtoisesti opiskelijalle itselleen. Mukana voi olla monivalintakysymyksiä, lyhyt vastaus -kysymyksiä, yhdistämistehtäviä ja essee -vastauksia. Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa myös ns. tavallisena tiedostona (esim. html)
Tehtävät. Oppimisalustan tehtäväeditorilla toteutettu opiskelutehtävän anto, jossa vastaukset palautuvat määrätylle tarkastajalle. Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa myös erilaisina tiedostoina.
Liitutaulu / piirtoalue. Graafisen esittämisen yhteistoiminnallinen työkalu. Mahdollisuus käyttää erilaisia piirtotyökaluja. Tallennusnahdollisuus. Synkroninen.
Kurssikartta. Väline kurssin hierarkisen rakenteen hahmottamiseen. Voidaan käyttää myös navigointiin.
Haku. Verkkokurssin sisällä toimiva hakutoiminto.
Seuranta. Opiskelijoiden työskentelyä ja opintosuorituksia voidaan seurata erilaisilla seurantatyökaluilla. Voidaan seurata niitä sivuja, joilla opiskelija on vieraillut. Voidaan myös pitää yllä opiskelijarekisteriä arvosanoista.
Kalenteri. Joko kaikille opiskelijoille näkyvä, ohjaajan täyttämä kalenteri tai opiskelijan henkilökohtainen kalenteri esim. kurssiaikataululle.

Rakenteen osien valinnan yhteydessä tärkeää on myös pohtia osien julkisuus. Mitkä osat ovat kaikkien, mikä yksityisesti tai mitkä osat ovat vain tietyn ryhmän ulottuvilla?

Muista! Rakenteen osat valitaan aina verkkokurssin tavoitteiden ja sisällön perusteella. Mitään osaa ei kannata lisätä kurssiin vain siksi, että se on mahdollista toteuttaa. Ethän pelästytä aloittelevaa verkko-opiskelijaa turhalla ylitarjonnalla.

 

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti