ALKUUNVERKKOLUOTSI - OHJEISTUS VERKKOKURSSIEN SUUNNITTELIJOILLE

MÄÄRITELMÄ
TAUSTA-AJATUS
KÄYTTÖOHJEET
RAKENNE
KÄYTTÖOIKEUDET
SANASTO
PALAUTELOMAKE
ETUSIVULLE


RAKENNE

SYNOPSIS PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS RAKENNE SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUS
Mikä Verkkoluotsi on?
Tausta-ajatus
Miten käytät Verkkoluotsia?
Rakenne
Käyttöoikeudet
Sanasto
Etusivulle
Merkitys
Kohderyhmä
Tavoitteet ja sisältö
Toteutus
Markkinointi
Aikataulu
Kustannukset
Riskit
Työnjako
Mallipohjat
Oppimiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Rakenteen osat
Rakennemallit
Sisällöt
Tekijänoikeudet
Mallipohjat
TEKNINEN KÄSIKIRJOITUS TOTEUTUS TESTAUS ARVIOINTI
Lähtökohdat
Esteettömyys
Toteutustavat
Ohjelmat
Rakenne ja linkitys
Verkkomateriaalit
Visuaalinen suunnittelu
Mallipohjat
Tekstit
Kuvat
Audio- ja videomateriaali
Tunnukset
Koostaminen
Viimeistely
Pedagoginen
Sisällöllinen
Tekninen
Korjaukset
Mallipohjat
Julkistaminen
Kurssin toteuttaminen
Ylläpito
Arviointi
Jatkokehittely
Mallipohjat

 

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti