ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPPIMISKÄSITYS


Sosio-konstruktiivinen oppimisnäkemys - "oppiminen tiedon yhteisöllisenä rakentamisena"

 1. Tavoitteet:
  - oppiminen sosiaalisessa ja yhteisöllisessä kontekstissa,
  - yhteisöllisen oppimiskulttuurin luominen.

 2. Opettaja:
  - opiskelijoiden kanssa tasavertainen neuvottelija ja keskustelija,
  - kannustaa opiskelijoita auttamaan ja neuvomaan toinen toisiaan.

 3. Opiskelija:
  - toimii yhteistoiminnallisesti muiden opiskelijoiden kanssa luoden sosiaalisesti jaettuja merkityksiä esim. keskustelulistoilla ja ryhmän toteuttamissa projekteissa,
  - ulkoistaa ja reflektoi ajatuksiaan muiden kanssa,
  - kyseenalaistaa omia ajatusprosessejaan ja ennakko-oletuksiaan muiden kautta,
  - oppii muilta opiskelijoilta,
  - jakaa tietoa muiden opiskelijoiden kanssa,
  - keskustelee ja neuvottelee,
  - antaa tukea muille opiskelijoille.

 4. Oppimateriaali:
  - sekä opettajan valmistamaa oppimateriaalia että opiskelijoiden itsensä etsimää ja tuottamaa materiaalia,
  - sallii opiskelijoiden tehdä valintoja omien tarpeidensa mukaisesti,
  - opiskelijoiden yhteistoimintaan perustuvat oppimistehtävät.

 5. Palaute ja arviointi
  - monipuolista ja joustavaa,
  - oppimisprosessin sekä ryhmän toiminnan ja vuorovaikutuksen arviointi,
  - sekä ohjaaja että opiskelija osallistuvat arviointiin,
  - käytetään myös vertaisarviointia.

 

 

 

Takaisin
edelliselle
sivulle

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti