ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPPIMISKÄSITYS

Konstruktivistinen oppimiskäsitys - "oppiminen tiedon yksilöllisenä rakentamisena"

 1. Tavoitteet:
  - opiskelijoiden yksilölliset tiedon rakentamisen prosessit,
  - tiedon rakentamisessa hyödynnetään opiskelijoiden valmiuksia (mitä hän jo tietää tai luulee asiasta), tiedonkäsittelytaitoja sekä niitä ohjaavia metakognitiivisia taitoja.

 2. Opettaja:
  - ei siirrä tietoa opiskelijoille,
  - kollegan rooli,
  - kannustaa ja tukee opiskelijaa aktiiviseen ajatteluun ja toimintaan.

 3. Opiskelija:
  - on aktiivinen ja tavoitteellinen toimija,
  - on itseohjautuva,
  - tiedostaa, ymmärtää ja arvioi omia kokemuksiaan,
  - konstruoi tietoa itse valikoimalla ja tulkitsemalla informaatiota sekä jäsentämällä sitä aikaisempien tietojensa pohjalta,
  - oppii oppimaan ja hyödyntää erilaisia oppimisstrategioita,
  - hyödyntää kokemuksiaan oppimistehtävien työstämisessä.

 4. Oppimateriaali:
  - sekä opettajan valmistamaa oppimateriaalia että opiskelijoiden itsensä etsimää ja tuottamaa materiaalia,
  - sallii opiskelijan tehdä valintoja omien tarpeidensa mukaisesti,
  - opiskelijoiden omiin kokemuksiin perustuvat oppimistehtävät.

 5. Palaute ja arviointi:
  - monipuolista ja joustavaa,
  - oppimisprosessin arviointi,
  - sekä ohjaaja että opiskelija osallistuvat arviointiin.

 

vinkki

Lisätietoa:

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Tammer-paino Oy.

 

 

 

Takaisin
edelliselle
sivulle

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti