ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPPIMISKÄSITYS

Kognitiivinen oppimiskäsitys - "oppiminen muistamisena"

 1. Tavoitteet:
  - ihmisen tiedonkäsittelyjärjestelmässä tapahtuvat muutokset (=oppiminen),
  - metakognition (= yksilön tiedot omasta oppimisestaan ja oppimisstrategioistaan), oppimisen, ajattelun, ongelmanratkaisun ja itsearvioinnin kehittäminen,
  - tarjota täydellisen oppimisen mallin mukainen valmis oppimispolku.

 2. Opettaja:
  - analysoi opiskelijoiden mentaalisia malleja (tarkkaavaisuus, muistaminen, mieleen palauttaminen, mielessä säilyttäminen, sisäiset ajattelun prosessit),
  - pyrkii ohjaamaan näitä malleja oikeaan suuntaan,
  - ohjaa opiskelijoita yksilöllisesti.

 3. Opiskelija:
  - on aktiivinen toimija,
  - käyttää erilaisia oppimisstrategioita ja -taktiikoita,
  - prosessoi tietoa yhteistoiminnallisesti muiden kanssa keskustelujen avulla (keskustelulistat, puhelin, lähitapaamiset, sähköposti),
  - tekee soveltavia, ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä.

 4. Oppimateriaali:
  - tarkoin laadittu valmis oppimateriaali,
  - harkitusti valittuja sisältöjä ja oppimistehtäviä,
  - tehtävät sisältävät soveltavia, autenttisia ongelmia,
  - tehtävät perustuvat opiskelijoiden keskinäiselle ongelmanratkaisulle.

 5. Palaute ja arviointi:
  - opettaja antaa yksilöllistä palautetta opiskelijalle mentaalisten mallien kehittymisestä, ongelmanratkaisuprosessin etenemisestä sekä erilaisten oppimisstrategioiden hyödyntämisestä,
  - yksilöllisen oppimisprosessin arviointi,
  - sekä ohjaaja että opiskelija itse osallistuvat arviointiin.

 

 

Takaisin
edelliselle
sivulle

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti