ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPPIMISKÄSITYS

Behavioristinen oppimiskäsitys -" oppiminen tiedon määrän lisääntymisenä"

 1. Tavoitteet:
  - tarjotaan tarkasti etukäteen suunniteltua "täsmäopetusta" (esim. ohjelmoitu opetus),
  - tiedon välittäminen opiskelijoille.

 2. Opettaja:
  - toimii auktoriteettina ja sisällön asiantuntijana,
  - jakaa tietoa esim. opetuskeskustelun avulla.

 3. Opiskelija:
  - on passiivinen tiedon vastaanottaja (lukee valmiita verkkotekstejä ja kuuntelee nauhoitettuja luentoja),
  - tekee strukturoituja testejä.

 4. Oppimateriaali:
  - valmista, itseohjaavaa materiaalia sisältävät oppimateriaalipankit,
  - pilkottu selkeästi rajattuihin sisältöalueisiin, jotka on jaettu osatehtäviksi,
  - osatehtäviin voi vastata yksiselitteisesti (kyllä tai ei -vastaukset tai monivalintatehtävät = strukturoidut testit).

 5. Palaute ja arviointi:
  - opiskelijalle annetaan välitön palaute oikeasta ja väärästä vastauksesta; erityisesti onnistumisesta palkitaan mahdollisimman pian, jotta palkinnon merkitys pysyisi mahdollisimman suurena,
  - ohjaajan tekemä opintosuoritusten arviointi.

   

 

 

Takaisin
edelliselle
sivulle

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti