ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPISKELIJAN TOIMINTA

Taidot ja valmiudet

Motivaation lisäksi verkkokurssille osallistuvalla opiskelijalla tulee olla riittävät valmiudet opiskella verkossa. Tämä tarkoittaa tietokoneen peruskäyttötaitoja ja akateemisia opiskelutaitoja.

Tietokoneen peruskäyttötaidot

 • tietokoneen osien tunnistaminen,
 • tekstinkäsittelyn hallitseminen,
 • kansio- ja tiedostorakenteen ymmärtäminen,
 • sähköpostin käyttötaidot(viestien lukeminen ja lähettäminen, liitetiedostojen avaaminen ja lähettäminen),
 • Internetin käyttötaidot (esim. tiedonhaku ja navigointi),
 • modeemi- tai ISDN-yhteyden luominen Internetiin.

Yleiset akateemiset opiskelutaidot:

 • ajankäytönhallinta,
 • itseohjautuvuus,
 • tiedonhaku,
 • lähdekriittisyys,
 • medialukutaito,
 • viestintätaidot,
 • itsearviointi.
vinkki Jos verkkokurssisi toteutus antaa myöden, voit kurssin alussa toteuttaa (vapaaehtoisen) lähitapaamisen, jossa opastat opiskelijoita sekä tietokoneen peruskäytön että akateemisten opiskelutaitojen hallintaan.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti