ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelumuodot
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPISKELIJAN TOIMINTA

Verkkokurssi avaa mahdollisuuksia opiskelijoiden toimintatapojen monipuolistamiselle. Perustele valintasi oppimiskäsityksellä, didaktisilla malleilla ja kurssisi tavoitteilla. Se, minkälaisia työskentelymuotoja verkkokurssisi pitää sisällään, vaikuttaa osaltaan oppimisprosessin etenemiseen ja lopputuloksiin eli siihen, mitä tavoitteita verkkokurssillasi todella saavutetaan.

Motivaatio
Taidot ja valmiudet
Oppimistehtåvåt
Lähitapaamiset vs. verkko-opiskelu
Sosiaalinen vuorovaikutus vs. itsenäinen työskentely

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti