ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelumuodot
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OHJAAJAN TOIMINTA

Verkko-opetuksen myötä opettajalle ei niinkään tule uusia rooleja tai työtehtäviä, vaan pikemminkin kyseessä on suureksi osaksi opettajan ammattitaidon eri osa-alueiden uudenlainen painotus. Ei ole olemassa erikseen verkko-opettajaa ja luokkahuoneopettajaa. Sen sijaan on opettaja, joka toimii sekä luokassa että verkossa ja kohtaa tässä työssään erilaisia tehtäviä ja painotuksia verrattuna entisiin rooleihinsa. (Tella ym. 2001.)

Hallinnollinen rooli
Sisällöllinen rooli
Pedagoginen
Sosiaalinen rooli
Tekninen rooli

Verkkokurssin ohjaajan toimintaa suunniteltaessa tulee miettiä, minkälainen ohjaajan toiminta tukee opiskelijoiden oppimisprosessia parhaiten juuri ko. verkkokurssilla. Verkko-opetuksen mielekkyyttä voidaan lisätä tarjoamalla opiskelijalle erilaista tukea ja ohjausta, jota hän tarvitsee itseohjautuvuudestaan huolimatta. Apuna ohjaajan toiminnan suunnittelussa voit käyttää myös Oppimiskäsitykset ja Didaktiset lähestymistavat -tiedostoja.

vinkki

Ohjaajan toiminnan suunnittelussa voit hyödyntää ohjaussuunnitelma (doc, 111 kt) -mallipohjaa.


vinkki

Lisätietoja seuraavista linkeistä:

Verkkotutor: ohjaustehtävät
(viitattu 24.9.2003).

Verkkotutor: oppimisen ohjaaminen (viitattu 24.9.2003).
Anne Nevgi, 2001. Opettajana ja ohjaajana verkossa (pdf, 147 kt) (viitattu 24.9.2003).

Lähteet

Tella, S., Vahtivuori, S., Vuorento, A,.Wager, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa -opettaja verkossa. Helsinki: Edita oyj.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti