ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OHJAAJAN TOIMINTA

Tekninen rooli

Verkko-opetusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan ohjaajan on omaksuttava myös tekninen rooli. Teknisiä tehtäviä verkko-opetukseen liittyen ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa sekä teknisenä tukihenkilönä toimiminen.

Tekniset käyttötaidot

Ohjaaja tuntee ja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa. Verkko-opetuksessa keskeisen sijan saa erityisesti oppimisalustan (esim. Discendum Optima) ja html-kielen tunteminen tai jonkin html-editorin (esim. FrontPage) käyttötaito.

Tekninen tukihenkilö

Omien käyttötaitojen lisäksi ohjaaja tarvitsee taitoa opettaa teknisten sovellusten käyttöä opiskelijoille. Verkko-opetuksessa ohjaajalle lankeaa useinmiten myös teknisen tukihenkilön rooli, ellei organisaatiossa ole erikseen nimettyä teknistä tukihenkilöä.

Ohjaaja auttaa opiskelijoita kaikissa tekniikan aiheuttamissa ongelmatilanteissa (esim. käyttäjätunnusten toimimattomuus, ongelmat omien tiedostojen tuomisessa verkkoympäristöön). Ohjaajan roolia teknisenä tukihenkilönä voidaan keventää tarjoamalla opiskelijoille selkeät ja yksityiskohtaiset tekniset ohjeet joko kirjallisina tai verkkomuotoisina.

Tekniset ohjeet

Ohjeet oppimisalustan tai muun käytettävän teknisen sovelluksen käytöstä ovat usein tarpeen, varsinkin verkkokurssin alussa. Ohjeet kannattaa laatia siten, että ne ovat mahdollisimman käytännönläheiset.

Tekniset ohjeet voidaan laatia kirjallisesti paperimuotoisena tai ne voidaan liittää osaksi verkko-oppimisympäristöä. Yksi tapa tukea ohjeiden omaksumista on järjestää kurssin alussa lähitapaaminen, jossa käydään läpi verkkokurssin ja verkko-oppimisympäristön käytänteitä. Chydenius-Instituutin kirjastosta on mahdollista ostaa Vinkkejä Optiman käyttöön –oppaita, joissa on ohjeita Discendum Optima –oppimisalustan toimintojen käyttämiseen.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti