ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OHJAAJAN TOIMINTA

Sisällöllinen rooli

Verkko-opetuksessa ohjaajan sisällöllinen rooli ajoittuu sekä verkko-opetusta edeltävään aikaan että verkko-opetuksen toteutusajanjaksoon.

Ennen verkko-opetusta

Ohjaajan sisällöllinen rooli alkaa hyvissä ajoin ennen verkko-opetuksen alkua. Ohjaaja suunnittelee verkko-opetuksen sisällöt. Hän selvittää, mitkä sisällöt mahdollistavat parhaiten verkko-opetuksen tavoitteiden saavuttamisen, mitkä sisällöt soveltuvat parhaiten kohderyhmälle ja miten sisällöt kannattaa esittää; verkossa vai muutoin. Samanaikaisesti ohjaajan tulee pystyä määrittelemään, miksi sisällöt ylipäätään kannattaa toteuttaa verkossa.

Verkko-opetuksen aikana

Verkko-opetuksen aikana ohjaaja toimii sisällön asiantuntijana. Verkko-opetuksen pedagogisista periaatteista riippuen ohjaaja kuitenkin voi joko tarjota sisällöllistä asiantuntemustaan opiskelijoille suoraan tai hän voi ainoastaan opastaa opiskelijoita sopivien tiedonlähteiden luo. Sisällöllisen asiantuntemuksen sijasta ohjaajan tärkein tehtävä on kuitenkin osata ohjata opiskelijat tarpeellisten tietojen äärelle sekä ymmärtää, että sisällöt ovat oppimisen resurssi, ei oppimisen kohde.

Työnjako

Verkko-opetuksessa sisällöllinen rooli voidaan siirtää osittain ulkopuoliselle asiantuntijalle. Tällöin ulkopuolinen asiantuntija voi osallistua verkko-opetuksen sisällöntuotantoon laatimalla tarvittavat verkko-oppimateriaalit. Hän voi myös mahdollisesti osallistua verkko-opetuksessa toteutettaviin verkkokeskusteluihin asiantuntijan roolissa. Näin opiskelijat pääsevät viestimään sellaisen henkilön kanssa, jolla on verkko-opetuksen sisällöistä ajankohtainen asiantuntemus.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti