ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OHJAAJAN TOIMINTA

Hallinnollinen rooli

Verkko-opetuksessa ohjaajan hallinnollinen rooli alkaa jo paljon ennen verkko-opetuksen alkua. Hallinnolliset tehtävät jatkuvat koko verkko-opetuksen ajan ja päättyvät vasta verkko-opetuksen jälkeen.

Ennen verkko-opetusta

Ohjaaja suunnittelee verkko-opetuksen kokonaistoteutuksen ennen verkko-opetusta. Hän määrittelee verkko-opetuksen aikataulut, säännöt ja toteutustavat. Ohjaaja vastaa myös käytettävän oppimisalustan hallinnoinnista, johon kuuluu muun muassa käyttäjätunnusten ja salasanojen luominen sekä luku- ja kirjoitusoikeuksien myöntäminen.

Ennen verkko-opetuksen alkua ohjaajan hallinnollisia tehtäviä voivat olla myös markkinointi, tiedottaminen, ilmoittautumisten vastaanotto ja laskuttaminen. Lisäksi ohjaaja huolehtii tarvittavien tilojen varaamisesta, jos verkko-opetuksessa järjestetään lähitapaamisia.

Verkko-opetuksen aikana

Myös verkko-opetuksen alussa ohjaajan hallinnollinen rooli on vahvassa asemassa. Hän esittelee opiskelijoille verkko-opetuksen käytännön järjestelyt, huolehtii neuvonnasta ja informoinnista sekä toimittaa opiskelijoille tarvittavat materiaalit kirjallisista teknisistä ohjeista aina käyttäjätunnuksiin asti.

Verkko-oppimisympäristöä ohjaaja voi käyttää kurssille osallistuvien yhteystietojen hallinnointiin ja tiedottamiseen. Verkko-oppimisympäristön sivuille ohjaaja voi kirjata kurssin tavoitteet, opintovaatimukset ja arviointikriteerit kaikkien kurssille osallistuvien näkyville. Näitä perustietoja tulee muistaa aina tarvittaessa päivittää. Kurssin etenemisestä ja aikatauluista tiedottaminen säännöllisesti luo verkkokurssille aktiivista ilmapiiriä, joka osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden aktiivisuuteen osallistua kurssin toimintaan.

Verkko-opetuksen aikana ja sen loppuvaiheessa ohjaajan hallinnollisia tehtäviä ovat opiskelijoiden opintosuoritusten kirjaaminen ja ylläpito sekä mahdollisten todistusten kirjoittaminen ja toimittaminen opiskelijoille.

Työnjako

Hallinnollisia tehtäviä saattaa joissakin organisaatioissa hoitaa osittain tai kokonaan esimerkiksi kurssisihteeri. Oppimisalustan hallinnointiin liittyvät tehtävät puolestaan voivat kuulua oppimisalustan adminille tai tekniselle tukihenkilölle. Tällöin ohjaajan hallinnolliset tehtävät kevenevät huomattavasti.

Suunnittele kurssihallinnoinnin vastuualueiden jakautuminen huolella:

 1. Kuka antaa lisätietoja verkkokurssista ennen kurssin alkua? Miten?
 2. Kuka ottaa vastaan ilmoittautumiset ja opiskelijoiden yhteystiedot ennen verkkokurssin alkua? Miten?
 3. Kuka kirjaa ylös ja ylläpitää opintosuorituksia ja niiden rekisteriä verkkokurssin aikana? Miten?
 4. Kuka tiedottaa aikatauluista, mahdollisista muutoksista ja muusta opintoihin liittyvästä verkkokurssin aikana? Miten?
 5. Kuka laskuttaa opiskelijoita? Miten?
 6. Kuka lähettää opiskelijoille todistukset? Miten?
vinkki

Kun koulutus toteutetaan täysin verkossa, tulisi myös kurssihallintoon liittyvät palvelut tarjota verkossa. Kuinka helppoa verkkokurssisi opiskelijoiden on hyödyntää erilaisia yleisluontoisia tiedotteita ja neuvontapalveluja verkon kautta? Ovatko tiedotteet saatavilla myös verkko-oppimisympäristössä? Saako kurssisihteeriltä neuvoja sähköpostitse tai puhelimitse?

Chydenius-Instituutin Verkostoyliopiston Sisältötuotantohanke ja kurssihallinto

Chydenius-Instituutin Verkostoyliopiston Sisältötuotantohankkeen puitteissa toteutetun verkkokurssin vastuuhenkilö on velvollinen hankkeen viestintäsihteerille (Tanja Isoaho) ja muutoinkin pitämään häntä ajan tasalla ko. asioiden suhteen:

 • ilmoittautuneiden nimilista; osallistujatiedot (keskeyttäneet + keskeyttämisen syy, uudet opiskelijat, yhteystietomuutokset),
 • kaikki verkkokurssiin liittyvät ohjelmat (lähipäivät, workshopit jne.),
 • kouluttajatiedot (nimi, titteli, organisaatio),
 • osallistujatietolomakkeet; pitkissä koulutuksissa lomaketiedot myös lopussa (lomakkeet saa kurssisihteeriltä) sekä
 • tiedot siitä, ketä laskutetaan ja minkä verran (sovittava Verkostoyliopistohankkeiden henkilökunnan kanssa ennen verkkokurssin suunnitteluprosessia).

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti