ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Yhteisöllinen oppiminen

1. Opettaja:
- antaa opiskelijoille resursseja oppijayhteisön luomiseen verkkokurssin alussa,
- järjestää aikaa, energiaa ja tahtoa luoda puitteet me-hengen syntymiselle sekä toisiin opiskelijoihin kohdistuvan aidon kiinnostuksen puhkeamiselle ja
- tiedostaa, ettei yhteisöllinen oppiminen ole mikään yksittäinen metodi, jonka ohjaaja voi ottaa verkkokurssilla käyttöön, vaan se on pikemminkin eräänlainen opiskelijoiden ja ohjaajan kesken solmittu sosiaalinen sopimus.

2. Opiskelijat:
- ovat sitoutuneet niin yhteiseen oppimisprosessiinsa kuin toistensa tukemiseenkin,
- luovat yhdessä oppijayhteisön,
- rakentavat tietoa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa,
- jakavat asiantuntijuuttaan toisilleen,
- ovat vuorovaikutuksessaan avoimia ja reflektiivisiä ja
- pyrkivät vastavuoroiseen ymmärrykseen.

3. Yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen erot:
- painoalueen erot
* yhteistoiminnallisessa oppimisessa korostetaan lopputuloksia,
* yhteisöllisessä oppimisessa painotetaan yhteistä työskentelyprosessia.
- yhteisöllinen oppiminen voidaan erottaa yhteistoiminnallisesta oppimisesta myös seuraavien piirteiden osalta:
* opiskelijoiden suurempi autonomia,
* suoritettavia tehtäviä ei jaeta ryhmän jäsenten kesken, vaan kaikki työstävät kaikkia tehtäviä,
* suurempi ryhmän jäsenten välinen riippuvuus; painotetaan yhteisten, ei yksilöllisten, taitojen kehittämistä.

Lähteet:

Dillenbourg, P. 1999. Introduction: What do you mean by collaborative learning. Teoksessa Dillenbourg, P. (toim.) Collaborative learning: Cognitive and computational approaches. Elsevier: Pergamon, 1-19.

Henri, F. & Rigault, C. R. 1996. Collaborative Distance Learning and Computer Conferencing. Teoksessa Liao, T. T. (toim.) Advanced Educational Technology: Research Issues and Future Potential. NATO ASI Series F: Computer and Systems Sciences. Vol. 145. Berlin: Spinger-Verlag, 45-76.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti