ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Tekemällä oppiminen

1. Opettaja:
- on opiskelijaryhmän toimintojen ohjaaja, ei ulkopuolinen johtaja.

2. Opiskelijat:
- ovat motivoituneita ja aktiivisia,
- ovat tietoisia omasta oppimistavoitteisesta toiminnastaan,
- oppivat kokemisen ja tekemisen kautta,
- toimivat yhteistyössä keskenään,
- käyttävät teoreettista tietoa oppimisen tukena, eivät lähtökohtana ja
- voivat hyödyntää esim. Deweyn ongelmametodia:

  1. Ongelman olemassaolon toteaminen.
  2. Ongelman tarkempi tarkastelu ja selvittely.
  3. Hypoteesin laatiminen ongelman ratkaisemiseksi ja käytännön työn tekemiseksi.
  4. Ongelman ratkaiseminen käytännöllisen työn avulla.

3. Oppimisprosessissa
- ovat kokemukset keskeisiä,
- tärkeintä on tekemällä oppiminen ja
- yhteisöllisyys painottuu yksilöllisyyden sijasta
.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti