ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Suunnittelemalla oppiminen

1. Opettaja:
- toimii oppimisprosessin ohjaajana sekä
- auttaa opiskelijoita oppimaan suunnittelun taitoja.

2. Opiskelijat:
- toimivat ryhmässä,
- päättävät rooleista ja tehtävistä,
- tuottavat dokumentin, oppimateriaalin tai muun artefaktin,
- oppivat sekä sisältöjä että niiden käsittelyä,
- etenevät seuraavaan tapaan:

  1. Ongelman luonteen määrittely (kysymysten asettelu).
  2. Ongelman uudelleen määrittäminen (ryhmässä toimiminen).
  3. Projektin hallinta (tehtävät, roolit, aikataulut).
  4. Uuden tiedon hankkiminen ja muodostaminen (kyselyt, haastattelut, materiaalit).
  5. Tiedon valitseminen (muistiinpanot, yhteenvedot; tiedon analysointi).
  6. Tiedon organisointi (tietokantojen käyttäminen, käsitekartat).
  7. Tiedon esittäminen (kuvan, äänen, videon käsittely ja liittäminen dokumenttiin).
  8. Arviointi (tavoitteiden artikulointi ja esittäminen).
  9. Tuotteen uudelleen muokkaaminen + palautteen tulkinta (reflektio).

3. Oppimisprosessi:
- prosessi on tärkeämpi kuin produktio.

Lähde:

Lehrer, R., Ericsson, J. ja Connell, T. 1994. Learning by designing hypermedia documents. Computers in Schools 10 (1-2), 227-252.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti