ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Kokemuksellinen oppiminen

1. Opettaja:
- toimii humanististen arvojen mukaan,
- pohjaa opetuksen opiskelijoiden kokemuksille ja
- ohjaa opiskelijoiden keskustelua ja ryhmän muodostumista.

2. Opiskelijat:
- pohjaavat oppimisessaan omiin kokemuksiinsa ja elämyksiinsä,
- ovat itseohjautuvia,
- kokeilevat erilaisia toimintastrategioita,
- panostavat ympäristön kanssa tehtävään yhteistyöhön; käsitysten pysyvyys ja toiminnasta aiheutuvat muutokset syntyvät yksilön persoonallisuuden ja ulkoisten tekijöiden välisenä vuorovaikutuksena ja
- käsittelevät ja reflektoivat kokemuksia keskustelemalla ja analysoimalla.

3. Oppimisprosessi:
- Etenee syklisesti; onnistuessaan tuottaa aina uutta sovellettavaa tietoa ja uusia kokemuksia, jotka jälleen "käsitellään", reflektoidaan.
- Tarjoaa kokemuksien jakamiseen ja analysointiin tekstimuotoisten kuvauksien lisäksi esimerkiksi mahdollisuuden prosessoida ääni- tai kuvamuodossa olevaa "kokemusmateriaalia".
- Tärkeää on se, että kokemuksista todella opitaan, eikä niistä keskusteleminen ole ainoastaan viihdyttävää tarinoimista "tehokkaan" opiskelun lomassa
.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti