ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Havainnollistava opetus

1. Opettaja:
- korostaa materiaalilähtöistä oppimista,
- laatii opetusta rikastavaa, esittävää materiaalia ja
- ohjaa opiskelijaa materiaalin käytössä.

2. Opiskelija:
- perehtyy opettajan laatimaan materiaaliin sekä
- työstää materiaaliin perustuvia oppimistehtäviä.

3. Oppimateriaali:
- on opetuksen lähtökohta,
- on esittävää; verkossa esim. erilaiset digitaaliset oppimateriaalit, kuten kuva- ja videomateriaalit sekä
- on tyypillisesti erilaisten mallien ja teorioiden - yleensäkin sellaisten ilmiöiden - havainnollistamista, joiden suora havainnoiminen on vaikeaa.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti