ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelumuodot
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Verkkokurssin didaktiikka sisältää kaksi osa-aluetta: opetuksen suunnitelmat ja tavoitteet (mitä opetetaan) sekä toiminnan ja menetelmät, joilla tavoitteisiin pyritään (miten opetetaan). Verkkokurssisi didaktinen lähestymistapa määrittää, minkä tyyppistä oppimista haluat verkkokurssillasi edistää.

Didaktisen lähestymistavan valintaan vaikuttavat tavoitteiden lisäksi verkkokurssisi opiskelijat. Erityisen tärkeää on etukäteen miettiä, miten saat opiskelijat sitoutumaan verkkokurssisi toimintakulttuuriin. Ei ole itsestään selvää, että opiskelijat muitta mutkitta hyväksyvät ja omaksuvat valitsemasi didaktisen mallin. Sinun on kyettävä perustelemaan valintasi hyvin ja vielä motivoitava ja kannustettava opiskelijat sitoutumaan toimintakulttuuriin.

ONGELMALÄHTÖINEN OPPIMINEN
TUTKIVA OPPIMINEN
PROJEKTIOPPIMINEN
KOKEMUKSELLINEN OPPIMINEN
YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN
YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN
SUUNNITTELEMALLA OPPIMINEN
TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN
HAVAINNOLLISTAVA OPETUS

Se, minkälaiseen oppimiseen verkkokurssillasi pyrit, saattaa sisältää piirteitä useammasta didaktisesta mallista. Puhtaasti yhteen didaktiseen malliin perustuva verkkokurssi on harvinaisuus.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti