ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelumuodot
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipat
Etusivulle


ARVIOINTI

Arviointi on myös verkkokurssilla yhtä merkittävässä roolissa kuin muutoinkin koulutuksessa ja opetuksessa. Jotta opiskelijoille voidaan myöntää opintosuoritus verkkokurssista, on heidän toimintaansa kurssin aikana arvioitava tavalla tai toisella. Verkkokurssin arvioinnissa voit hyödyntää samoja tapoja kuin "perinteiselläkin" kurssilla. Monesti on paikallaan yhdistellä erilaisia arviointimetodeja.

Tavoitteet
Toteuttajat
Kohteet
Menetelmät
Ajankohdat

Lisätietoa arvioinnista mm.
Verkkotutor (Oppimisen arviointi) (viivattu 1.9.2002).

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti