ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


ARVIOINTI

Tavoitteet

Arvioinnin monet tehtävät kuvaavat hyvin arvioinnin moniulotteista kenttää. Mitkä ovat oman verkkokurssisi arvioinnin tavoitteet ja tehtävät? Miksi ylipäätään liität verkkokurssiisi arvioinnin?

Toteava arviointi

Toteavassa arvioinnissa "vain" todetaan jonkin asian tila. Siinä voidaan kuvata esim. yksittäisen opiskelijan osaamista.

Motivoiva arviointi

Ollakseen motivoivaa arvioinnin on kyettävä tekemään arvioitava asia kiinnostavaksi ja sisällöltään merkitykselliseksi opiskelijalle. Motivoivana tekijänä voi toimia esim. ohjaajan kannustus ja tuki tai tavoiteltavien asioiden affektiivinen merkitys, arvo tai saavuttamisen todennäköisyys.

Kehittävä arviointi

Jotta arviointia voidaan käyttää kehittämisen välineenä, oppimista on tärkeää arvioida jo oppimisprosessin aikana (formatiivinen arviointi) eikä vasta sen päätteeksi (summatiivinen arviointi). Tavoitteena on esim. opiskelijan osaamisen tai tietyn toiminnan kehittäminen.

Ohjaava arviointi

Verkossa arvioinnin ohjaava tehtävä korostuu, sillä siellä tarvitaan jatkuvaa, ohjaavaa palautetta koko oppimisprosessin ajan jo lähiopetuksen puutteen/vähäisyyden vuoksikin. Ohjauksessa on keskeistä auttaa opiskelijoita heidän yksilöllisessä opiskeluprosessissaan ja edistää opskelijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa.

Kontrolloiva arviointi

Kontrolloiva arviointi motivoi ja ohjaa arvioitavaa toimintansa suuntaamisessa sekä tuottaa tietoa laajempaa suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa varten. Kontrolli tuo varmasti monelle mieleen ulkoisen "tsekkauksen", mutta opiskelija voi tehdä sitä myös itse.

Valikoiva arviointi

Valikoiva arviointi voi korostaa valikoitumiseen perustuvaa erottelevuutta. Sille onkin ominaista, että se johtaa päätöksentekoon ja on aina myös vallan väline.

Ennustava arviointi

Ennustavassa arvioinnissa tavoitteena on ennustaa, arvioitavasta kohteesta saadun tiedon varassa, millaiseksi kohde tulee kehittymään.

Arvioinnin erilliset tehtävät eivät esiinny toisistaan riippumattomina, vaan monella tapaa yhdistyneinä.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti