ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


ARVIOINTI

Ajankohdat

Vaikka verkko-opetuksen yhteydessä puhutaankin ajan suhteen joustavasta työskentelystä, on kaikki toiminta aina sidoksissa aikaan. Arvioinnin toteuttaminen verkko-opetuksessa, kuten kaikki muukin tutoropettajan ja oppijoiden toiminta, edellyttää ajallista panostusta sekä ajankohdan huomioonottamista.

Arviointi voidaan toteuttaa verkko-opetuksessa:

  • Diagnostisena eli opetuksen alussa tapahtuvana arviointina.
  • Formatiivisena eli opintojakson kuluessa tapahtuvana arviointina.
  • Summatiivisena eli opetuksen päättymisen yhteydessä toteutettuna arviointina.
  • Viivästettynä eli opetuksen jälkeen tapahtuvana arviointina.

Milloin sinun verkkokurssissasi toteutetaan arviointi? Haluatko hyödyntää useampana eri ajankohtana tapahtuvaa arviointia?

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti