ALKUUNVERKKOLUOTSI - OHJEISTUS VERKKOKURSSIEN SUUNNITTELIJOILLE

MÄÄRITELMÄ
TAUSTA-AJATUS
KÄYTTÖOHJEET
RAKENNE
KÄYTTÖOIKEUDET
SANASTO
PALAUTELOMAKE
ETUSIVULLE


KÄYTTÖOIKEUDET

Nämä käyttöehdot koskevat Chydenius-instituutin - Kokkolan yliopistokeskuksen valmistamaa opasta Verkkoluotsi - ohjeistus verkkokurssien suunnittelijoille. Käyttämällä Verkkoluotsia käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

Käyttöoikeus
Verkkoluotsi on tarkoitettu henkilökohtaiseksi oppaaksi verkkokurssien suunnittelijoille. Verkkoluotsin sivuilla voi liikkua täysin vapaasti, mutta sivuja ei saa kopioida (tallentaa) kuin omalle tietokoneelle off-line käyttöä varten. Verkkoluotsin sivujen tulostus on sallittua henkilökohtaiseen käyttöön, mutta näistä tulosteista ei saa ottaa kopioita eikä niitä saa välittää eteenpäin. Mitään Verkkoluotsin sivuilla olevia kuvatiedostoja, äänitiedostoja yms muita tiedostoja ei saa kopioida tai linkittää toisille web-sivuille ilman Chydenius-instituutin lupaa. Verkkoluotsin käyttö opetuksessa on kiellettyä.

Tekijänoikeudet
Oppaan kaikki omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet ovat Chydenius-instituutin omaisuutta. Tekijänoikeuslaissa on säädetty tekijänoikeuden suojaaman teoksen luvattomasta käytöstä korvausvelvollisuus ja rangaistusuhka. Tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan teoksen luvattomasta käytöstä seuraa aina korvausvelvollisuus. Teoksen tahallinen ja tuottamuksellinen luvaton käyttö aiheuttaa lisäksi vahingonkorvausvelvollisuuden. Korvattavaksi tulevat tällöin teoksen arvo ja laittomasta kopioinnista aiheutuvat muut kustannukset, kuten haitta ja oikeudenkäyntikulut.

Vastuun rajoitus
Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus

  • ei takaa tietojen oikeellisuutta eikä sitä, että Verkkoluotsi sisältää täydelliset tiedot käsitellyistä asioista.
  • ei vastaa vahingosta, joka käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Verkkoluotsin sisältämien tietojen käyttämisestä.
  • ei vastaa Verkkoluotsin soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.
  • ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua Verkkoluotsin toiminnasta tai toimimattomuudesta.

 

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti