ALKUUNVERKKOLUOTSI - OHJEISTUS VERKKOKURSSIEN SUUNNITTELIJOILLE

MÄÄRITELMÄ
TAUSTA-AJATUS
KÄYTTÖOHJEET
RAKENNE
KÄYTTÖOIKEUDET
SANASTO
PALAUTELOMAKE
ETUSIVULLE


MITEN KÄYTÄT VERKKOLUOTSIA?

Verkkoluotsi toimii apuvälineenäsi, kun suunnittelet ja toteutat verkkokurssiasi. Verkkoluotsin sisällöt myötäilevät verkkokurssin suunnittelu- ja toteutusprosessia, joten voit edetä verkkokurssisi tuottamisessa Verkkoluotsin mukaisesti, vaihe vaiheelta.

Johdonmukaisen sisältöjen seuraamisen sijasta voit toki valita Verkkoluotsista tarkasteltavaksi vain ne osiot, jotka Sinua juuri nyt kiinnostavat. Verkkoluotsin sisällöt on luotu itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, joita voit hyödyntää erillisinä osina niin halutessasi. Kokonaiskuvan saamiseksi Sinun kannattaa joka tapauksessa tutustua ensin Verkkoluotsin rakennekarttaan .

Mallipohjien käyttö

Olennainen osa Verkkoluotsia ovat verkkokurssin suunnitteluprosessissa hyödylliset valmiit mallipohjat (word, excel). Mallipohjat:

  • liittyvät kiinteästi suunnittelutyöhön, joka edeltää verkkokurssin sisällöntuotantoa ja sivuston koostamisen aloittamista.
  • konkretisoivat verkkokurssin suunnitteluprosessin ja auttavat osaltaan kaikkia verkkokurssin toteuttamisessa mukana olevia hahmottamaan, mitä, miten ja missä aikataulussa ollaan tekemässä.
  • sisältävät suunnittelutyötä helpottavia sisältöjä ja/tai kysymyksiä. Nämä sisällöt/kysymykset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia ja niiden soveltaminen verkkokurssin vaatimusten ja tarpeiden mukaan on suotavaa.
  • helpottavat ja nopeuttavat sisällöntuotantovaihetta sekä sivuston koostamista. Mitä yksityiskohtaisemmin suunnittelet, sitä helpommalla selviät sisällöntuotannosta ja sivuston koostamisesta.
  • auttavat verkkokurssin testausvaiheessa tapahtuvaa toteutuksen ja suunnitelmien vertailua.

Mallipohjia ei siis täytetä niiden itsensä vuoksi, vaan auttamaan ja helpottamaan verkkokurssin toteutusprosessia. Verkkoluotsin tekstisisällöistä löydät vinkkejä mallipohjien täyttämiseen.

Voit täyttää mallipohjan sellaisenaan ja tulostaa sen. Vaihtoehtoisesti voit myös tallentaa mallipohjan omalle tietokoneellesi internetselaimesi asetuksista (Avaa mallipohja > Valitse selaimen ylävalikosta: Tiedosto/File > Tallenna nimellä/Save as) ja muokata pohjaa omaan tahtiisi. Mikäli haluat muokata mallipohjan kysymyksiä, voit poistaa mallipohjan suojauksen tekstinkäsittelyohjelmassa valitsemalla Työkalut/Tools > Poista asiakirjan suojaus.

Antoisaa verkkokurssin suunnittelu- ja toteutusprosessia Verkkoluotsin seurassa!

 

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti