ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - ARVIOINTI
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI


JULKISTAMINEN
KURSSIN TOTEUTTAMINEN
YLLÄPITO
ARVIOINTI
JATKOKEHITTELY
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


YLLÄPITO

Vaikka verkkokurssisi on valmis ja opiskelijat käyttävät sitä jo, Sinun kannattaa tietyin väliajoin testata kurssisi teknistä toimivuutta (ks. Testaus).

  1. Varsinkin kurssisi ulkopuolelle vievät linkit on tarkistettava säännöllisesti, sillä www-sivustojen tekijät saattavat hyvinkin poistaa sivustojaan tai vaihtaa niiden osoitteita siitä erikseen ilmoittamatta.
  2. Myös päivitykset on tärkeää hoitaa ajallaan. Uusien tietojen nopea lisääminen ja vanhojen poistaminen luo opiskelijoille positiivista kuvaa halustasi vetää juuri tätä verkkokurssia.
  3. Tärkeää ylläpidossa on myös Internet-kehityksen huomiointi.

Sisällöllisen arvioinnin lisäksi opiskelijoita voidaan rohkaista antamaan palautetta verkkokurssin teknisestä toimivuudesta jo kurssin aikana. Rohkaisuna voi toimia esimerkiksi kurssin sisälle rakennettu palautelaatikko tai suullinen viesti ennen kurssin alkua.

Vaikka verkkokurssin on toimittava moitteettomasti koko kurssin ajan, huomattavien muutosten tekemistä kannattaa aina tarkkaan pohtia. Esimerkiksi totaalinen muutos navigoinnissa kesken kurssin saattaa hämmentää opiskelijoitasi enemmän kuin muutoksesta saatava hyöty.

 

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti